Workshop communiceren

Voor wie
Medewerkers van zorgorganisaties die zorg of begeleiding verlenen aan (jong)volwassenen met autisme.

Wat houdt het precies in
Een workshop kan aangevraagd worden voor een groep van ongeveer 10 medewerkers van uw zorgorganisatie. De workshop kan plaatsvinden binnen uw zorgorganisatie of op een samen te bepalen locatie elders.
De workshop bestaat uit 2 deelworkshops. De tweede workshop zal enkele weken na de eerste workshop plaatsvinden. Beide deelworkshops duren 2,5 uur.
De kosten voor de workshop worden nader bepaald.
De inhoud van de workshop zal bestaan uit:

  • Informatie over de informatieverwerking bij autisme en de gevolgen daarvan op de communicatie
  • Wat is een autismevriendelijke manier van communiceren?
  • Samen aan de slag: oefenen met een autismevriendelijke manier van communiceren en een spoedcursus tekenen (visualiseren)

Verder lezen?

Achtergrondinformatie
Autisme wordt gezien als een ándere manier waarop het brein informatie verwerkt. Ze zeggen wel eens: iemand met autisme ervaart de wereld anders dan iemand zonder autisme. Dit betekent eigenlijk: de manier waarop een persoon met autisme informatie hoort of lees, opslaat en herinnert verloopt anders. Vooral in de communicatie komt deze andere manier van informatie verwerken tot uiting. Bij autisme hoort vaak dat er meer tijd nodig is om te begrijpen wat de ander zegt of wat er gebeurt. Er is soms meer tijd nodig om goed te kunnen verwoorden. Informatie kan de persoon met autisme overspoelen. Soms is het even te veel.

Taal is niet zo objectief als we vaak denken. We interpreteren wat je zegt en wat je doet vaak genoeg niet op precies dezelfde wijze. 'Ik heb een muis gekocht' hoeft bij de ander geen schrik aan te jagen als je toelicht dat het voor je computer is, bijvoorbeeld. Miscommunicatie ligt altijd op de loer, in iedere vorm van communiceren, en zeker in het contact met een persoon met autisme vanwege de andere wijze van informatie verwerken. Er kan onbegrip, onduidelijkheid, onzekerheid, moeilijkheden in het gedrag en het mislopen van een leermoment ontstaan. Want immers, alles wat we leren, leren we door middel van communicatie. Een optimaal verlopende communicatie betekent dus een groter leereffect. Hoe communiceer je bijvoorbeeld een taak of opdracht? Hoe geef je je uitleg? Hoe breng je je kennis over en hoe leer je dagelijkse vaardigheden aan?

De communicatie met een persoon met autisme vraagt om een andere vorm en inhoud: het tempo van spreken, de hoeveelheid informatie die je in één keer aanbiedt, je woordkeus, de zinsbouw, communiceer je mondeling, schriftelijk, via plaatjes of een combinatie daarvan?
Voor familie, vrienden, collega’s en zorgverleners is het belangrijk om te weten: Hoe sluit ik in mijn manier van communiceren op de persoon met autisme aan?

Heeft u interesse in de workshop? Neem gerust contact op!